تبلیغات
4040E - انگار قوانین باید خود را با دانشگاه آزاد تطبیق دهند؛ نه برعکس!
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
4040E
رونمایی از یک فساد اقتصادی دیگر؛
دانشگاه آزاد 10 سال است که مالیات نپرداخته و دولت هم سکوت می‌کند
انگار قوانین باید خود را با دانشگاه آزاد تطبیق دهند؛ نه برعکس!

غلامرضا انبارلویی: كلیه دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و مراكز درآمدزا مشمول مالیات هستند. موارد معافیت را قانون تعیین می‌كند. قانون مالیات‌ها در دولت اصلاحات اصلاح شد و آیین‌نامه اجرایی ماده 134 قانون كه موارد معافیت را برعهده هیئت وزیران نهاده بود در دولت اصلاحات تصویب و توسط آقای عارف معاون اول سال 1380 آقای خاتمی و نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات 92 به شرح زیر در سه ماده و سه تبصره به شرح زیر ابلاغ گردید.

ماده 1- درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل كلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی‌ربط می‌باشد.


تبصره 1- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت‌های خارج از شمول مجوز مذكور مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره 2- درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و سمینارها با دوره‌های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده 2- درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حركتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حركتی از مالیات معاف است. هر گونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت‌های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 3- درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیت‌های ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است كه براساس مجوز مرجع ذی‌ربط تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و موسسات ورزشی انجام می‌پذیرد.

تبصره- درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و سایر فعالیت‌ها یا رشته‌های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات فروش دارایی‌ها، كمك‌ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.(1)

این مصوبه به شرح نامه رئیس مجلس وقت (مهدی‌ كروبی) مغایر قانون شناخته شده و با توجه به عدم اصلاح آن در مهلت قانونی ماده یك آن ملغی‌الاثر شده است.

نامه كروبی رئیس مجلس وقت به خاتمی رئیس‌جمهور وقت در مورد مغایر قانون بودن مصوبه چنین است:

نظر به شمول حكم معافیت موضوع ماده 134 قانون اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به دانشگاه‌هایی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی كه زیر مجموعه وزارتخانه خاصی نیستند، ماده یك تصویب‌نامه شماره 33219/ت27260 هـ مورخ 10/7/1381 از آن جهت كه در نتیجه شمول حكم معافیت مزبور را در مورد این قبیل دانشگاه‌‌ها منوط به مجوز صادر شده از طرف وزارتخانه ذی‌ربط نموده مغایر با قانون است.

علیهذا مستندا به قسمت اخیر اصل یكصدوسی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می‌رسد.

ضمنا نظر جنابعالی را به مدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق‌الذكر و بند 1-11 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می‌نمایم.(2)

معنا و مفهوم این نامه رئیس مجلس وقت آن است كه دانشگاه آزاد تحت امر هیئت امنایی آقای ‌اكبر هاشمی‌رفسنجانی به روایت آقای مهدی كروبی عملكرد مالی‌اش معاف از مالیات نیست بلكه مشمول مالیات است و از سال 80 تاكنون مودی مالیات شناخته می‌شود. آیا دانشگاه آزاد آن روز و امروز و همه روز تحت اداره و مدیریت اصلاح‌طلبان از حكم قانون مالیات‌ها و مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده 134 قانون مالیات‌ها در طی این مدت تبعیت كرده‌اند؟ و دیناری بابت مالیات عملكرد و مالیات تكلیفی به خزانه  دولت واریز كرده است؟

آیا هیئت امنا و مدیریت آن روز و امروز دانشگاه آزاد از مصوبات هیئت وزیران و روایت اعلام مغایرت رئیس مجلس آن روز تمكین كرده و می‌كنند؟ اگر نمی‌كنند چرا و اگر تمكین دارند بفرمایند پرونده مالیاتی‌شان به عنوان مودی در كدام حوزه مالیاتی مودیان بزرگ مفتوح و از سال 80 تاكنون چه نوع مالیاتی و به چه مبلغ به درآمد عمومی واریز نموده‌اند؟

12 سال بعد از تصویب نامه دولت اصلاحات و نامه اعلام مغایرت با قانون آن توسط آقای كروبی، دولت یازدهم بدون اعتنا به اعلام مغایرت رئیس مجلس وقت بدون اشاره به اصلاح ماده یك آیین‌نامه و مصوبه ملغی‌الاثر شده آیین‌نامه اجرایی ماده 134 قانون مالیات‌ها را به شرح زیر اصلاح می‌كند و همچنان در مورد دانشگاه آزاد سكوت می‌كند.

در ماده یك تصویب‌نامه 33219 موضوع ماده 134 قانون مالیات‌ها عبارت مهدكودك‌‌ها در مناطق كمترتوسعه یافته و روستاها قبل از عبارت مدارس ابتدایی و حرف «و» بعد از عبارت «فنی وحرفه‌ای» اضافه و عبارت غیرانتفاعی و غیردولتی جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره‌های 3 و 4 به شرح زیر به ماده مذكور اضافه می‌شود.

تبصره 3- مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه‌ ذی‌ربط كه آموزش‌های رسمی شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی‌و حرفه‌ای، پیش‌دانشگاهی و مدارس از راه دور می‌باشند كه مطابق دوره‌های تحصیلی خدمات آموزشی ارائه می‌دهند.

تبصره 4: منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی، موسساتی است كه براساس مجوز وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد و آیین‌نامه تاسیس موسسات آموزشی غیردولتی غیرانتفاعی تاسیس یا برگزاری دوره‌های آموزشی نسبت به صدور گواهینامه مورد تایید وزارتخانه یادشده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می‌نمایند.(3)

در مورد این مصوبه اخیر گفتنی آنكه اولا دانشگاه آزاد اجازه تاسیس خود را از وزارت علوم نگرفته تا به موجب این مصوبه دولت یازدهم مشمول معافیت مالیاتی گردد. فلذا این مصوبه به موجب نامه رئیس مجلس وقت چه پس از اصلاح و چه قبل از اصلاح همچنان مغایر قانون است. اما به فرض آنكه  مصوبه دوم مغایر قانون نباشد و دانشگاه آزاد به موجب اصلاحیه ماده یك آیین‌نامه اجرای ماده 134 قانون مالیات‌ها مشمول این معافیت گردد، در این صورت این معافیت از تاریخ صدور مصوبه یعنی از سال 93 به بعد به دانشگاه آزاد مترتب می‌باشد نه از سال 93 به قبل.

این مقال را با این نكته به پایان می‌برم كه گویا این قوانین و مقررات هستند كه باید خود را با دانشگاه آزاد تطبیق دهند نه دانشگاه آزاد فلذا باید جامعه حقوقی كشور از باب اینكه قانون عطف بمالحق وقتی به دانشگاه آزاد می‌رسد، تبدیل می‌شود به عطف بماسبق باید تبریك گفت. ذكر این نكته ضروری است كه فرار مالیاتی دانشگاه آزاد و رواج غیرقانونمند اداره امور در این موسسه محدود به 10 سال گذشته نیست بلكه به بیش از این می‌رسد كه در این مقال فقط 10 سال آن از باب درآمد عمومی كشور مستندسازی شده است.

 

پی‌نوشت‌ها:

1-تصویب‌نامه شماره 33219 مورخ 10/7/81 هیئت وزیران

2- نامه شماره 547/هـ/د مورخ 16/10/81

3- تصویب‌نامه شماره 97440 مورخ 26/8/93 هیئت وزیران

منبع: رجانیوز
برچسب ها: دانشگاه، آزاد، اسلامی!!، مالیات، 10 سال مالیات نپرداخته، قانون، از سال 80 تاكنون،
درباره وبلاگ
غیرت حق طلبی داشته باشیم

اگر عاشق حق نشوی، گاهی از اوقات بین حق و باطل را تشخیص نمی‌دهی و این مجازات کسانی است که حق را شناختند، اما عاشق آن نشدند. اگر از باطل نفرت نداشته باشی، گاهی از اوقات بین حق و باطل را تشخیص نمی‌دهی و این مجازات کسانی است که باطل را شناختند اما از آن نفرت پیدا نکردند. غیرت حق طلبی، آدم را در راه حق حفظ می‌کند.
bayanmanavi.ir
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
به نظر شما ؛ ربا ( " جنگ با خدا " ) تا چه اندازه مشکل و معضل اصلی و اساسی نظام اقتصادی حاکم بر جهان است؟
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

قالب وبلاگ

Reba.ir